MKD č. 1/2017

 

Editoriál

 

Výskum metód ochrany kultúrneho dedičstva

BUKOVSKÝ, Vladimír – PAULUSOVÁ, Katarína – KIANICOVÁ, Katarína: Prirodzené starnutie diapozitívov Kodak a Ansco

BUKOVSKÝ, Vladimír – ŠVEHLOVÁ, Mariana: Štandard SpectroDens a Kodak Q13

Dokumentácia kultúrneho dedičstva

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Výsledky výskumného projektu Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

FORMANEK, Matúš: Katalógy historických knižníc – technické aspekty systému

Bakalárske a diplomové práce 2015/2016

MAJEROVÁ, Jarmila: Súpis bakalárskych prác obhájených v akademickom roku 2015/2016

Študentská príloha

VLČEK, Pavol: Mikuláš Bakalár Štetina – prvý kníhtlačiar inkunábulového obdobia slovenského pôvodu (seminárna práca)

NEMCOVÁ, Martina: Techniky ilustrácií v inkunábulách a starých tlačiach (seminárna práca)

Žiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.