Mediamatika a kultúrne dedičstvo je študijný program, ktorý

 • sa zaoberá najmä informáciou, komunikáciou, médiami a digitálnou dokumentáciou,
 • učí študentov digitálne informácie vyhľadávať, tvoriť, spracovať, spravovať a organizovať, sprostredkovať a sprístupňovať najmä v internete,
 • pracuje so všetkými formami informácie – textovou, vizuálnou, multimediálnou, sociálnou, interaktívnou,
 • prináša najnovšie poznatky z oblasti digitalizácie informačných obsahov,
 • patrí pod knižnično-informačné štúdiá, so zameraním najmä na digitalizáciu a informáciu v sieti (v internete),
 • poskytuje 3 špecializácie v bakalárskom stupni a 4 špecializácie v magisterskom stupni štúdia, doktorandské a rigorózne štúdium
  (viac v časti Študijné programy).

Prečo mediamatika a kultúrne dedičstvo?

 • je to študijný program určený pre prax – informačný manažment, tvorba obsahu, nové médiá a ochrana informácií,
 • ako jediné pracovisko spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou, kde prebieha hlavná časť výučby pre špecializáciu ochrana informácií o kultúrnom dedičstve,
 • katedra od roku 2009 buduje Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska, čo je špičkové digitalizačné stredisko a pracuje na viacerých výskumných, ale aj praktických projektoch (viac v časti Projekty a partneri)
 • spolupracuje s odborníkmi z praxe (viac v Zozname vyučujúcich),
 • pokrýva potreby trhu po absolventoch, ktorí majú čiastočné humanitné a čiastočne technické vedomosti z oblasti webových a digitalizačných technológií, tvorby multimediálneho obsahu, riadenia, organizovania a ochrany informácií.

 

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva