Silvia Antolová
PaedDr., PhD.

odborný asistent
Vladimír Bukovský
doc., Ing., CSc.

Eva Capková
RNDr., PhD.

študijný poradca pre mgr. ročníky
Dušan Dobiaš
Mgr.

dobrovoľník
Miloš Dudáš
doc., Ing., CSc.

Pavlína Fichta Čierna
Mgr.art., ArtD.

odborný asistent
Vladimír Filip
Mgr.

interný doktorand
Matúš Formanek
PhDr.

interný doktorand
Juraj Grečnár
Mgr.

externý spolupracovník
Ondrej Hajník


externý spolupracovník
Michal Hvizdák
Ing.

externý spolupracovník
Bronislava Jakubíková
PhDr., PhD.

odborný asistent
Miloš Jesenský
MVDr., PhD.

externý spolupracovník
Dušan Katuščák
prof., PhDr., PhD.

garant
Maroš Konečný
Mgr.

interný doktorand
Martin Konvit
Mgr. Ing.

externý spolupracovník
Milan Konvit
prof., Ing., PhD.

garant
Jan Ladecký


externý spolupracovník
Veronika Murgašová
Mgr.

interná doktorandka
Slávka Pitoňáková
PhDr., PhD.

odborný asistent
Ivana Poláková
Ing.

interná doktorandka
Erik Tomašák


externý spolupracovník
Erika Vojtová
Mgr.

interná doktorandka
Martin Záborský
Ing.

týpek