Poplatky za štúdium

Počas štúdia sa môže študent stretnúť s poplatkami spojenými s externým štúdiom, prekročením štandardnej dĺžky štúdia alebo súbežným štúdiom.

  • Externé štúdium

Študent prijatý do prvého ročníka externej formy je povinný uhradiť školné do termínu určeného na zápise.

  • Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia alebo súbežné štúdium

V prípade, že ste boli prijatý na denné štúdium, no už v minulosti ste študovali 3 a viac rokov na bakalárskom stupni a 2 a viac rokov na magisterskom stupni na inej univerzite alebo inom študijnom programe, musíte si Vaše ďalšie štúdium hradiť. Rovnako to platí, ak študujete na viacerých vysokých školách súčasne. Dĺžka štúdia sa vám spočítava – teda, ak v jednom roku navštevujete dve vysoké školy (alebo študijné programy), nepočítajú sa vám 2 semestre, ale 4 (za jedno aj druhé štúdium). V momente, keď prekročíte spolu 6 semestrov bakalárskeho štúdia a 4 semestre magisterského štúdia, musíte si ďalšie štúdium hradiť.

  • Štipendiá a študentské pôžičky

Študenti dennej formy štúdia majú možnosť získať prospechové a sociálne štipendium, prípadne čerpať študentskú pôžičku. Bližšie informácie sú uvedené v časti Štipendiá.

Podrobné informácie o poplatkoch a nákladoch na štúdium sa dozviete na Referáte pre vzdelávanie (študijnom oddelení) Fakulty humanitných vied u Mgr. Kataríny Poláčkovej, študijnej referentky pre štud. program Mediamatika a kultúrne dedičstvo.

Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline v rámci určeného limitu a v jeho výške určí v termíne do 31. 10. 2011, ktoré študijné programy bude zabezpečovať od akademického roka 2012/2013 bezplatne tak, že zohľadní ekonomickú náročnosť uskutočňovaných študijných programov.

Poplatky za štúdium

Prijímacie konanie: 35 €
Vydanie čipovej karty študenta: 15 € – 35 €
Ročné predĺženie platnosti čipovej karty: 2 € – 9 €

Výška poplatkov, ktorú je študent povinný zaplatiť po prijatí na externú formu štúdia, po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu:

Bakalárske štúdium

  • 750,00 €/akademický rok

Magisterské štúdium

  • 800,00 €/akademický rok

Doktorandské štúdium

  • 2000,00 €/akademický rok

Všetky potrebné dokumenty týkajúce sa školného, žiadostí o odpustenie, či súbežného štúdia si môžete stiahnuť na stránkach Fakulty humanitných vied.

TOP

Iné náklady študenta

Ubytovanie

Študenti našej fakulty sú zvyčajne ubytovaní v internátoch na Hlinách. V Ubytovacích zariadeniach Hliny sú k dispozícii televízne miestnosti, študovne, zasadačky, kuchynky, FIT centrum, posilňovňa, horolezecká stena pre športové lezenie, dva ringy pre thajský box, plocha pre aerobik, squash, parná a infra sauna, vírivá vaňa, solárium, COPY centrum, na bloku V. žehliareň, sušiareň. Bunky sú 5-miestne (2+3), zahŕňajú chodbu, WC. Sprchy sú na každom poschodí a sú spoločné.

Informácie k ubytovaniu nájdete na Internátnom portáli, kde nájdete ďalšie informácie, cenník za ubytovanie a pod.

Stravovanie

Študenti majú možnosť sa stravovať v stravovacom zariadení Nová menza alebo v Internátom bufete. V oboch zariadeniach sa podávajú raňajky, obedy a večere, priebežne sa dajú kúpiť bagety či pizza. Za koľko? Pozrite si cenník jedál, ceny platia pre Novú menzu i Internátny bufet.

Doprava

Internáty Hliny sa nachádzajú v širšom centre Žiliny (zastávka Hlinská), budova univerzity na okraji mesta, v časti zvanej Veľký diel (zastávka Žilinská univerzita). Doprava medzi nimi trvá peši približne 20 min, trolejbusom 10 min. Cestovný poriadok, priame cestovné spojenie a cestovné tarify nájdete na stránkach Dopravného podniku mesta Žiliny.

Voľný čas a kultúra

Možností trávenia voľného času je v meste i v okolí mnoho, zopár tipov nájdete v kategórii “študenti”, v časti “voľný čas“.