Mediamatika a kultúrne dedičstvo

 

Revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

Mediamatika a kultúrne dedičstvo – revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve je odborný časopis na prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu v oblasti mediamatiky, dokumentácie kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie v nových médiách, popularizácia kultúrneho dedičstva a nových médií.

Periodicita: 4x ročne

Vydavateľ:

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
 

ISSN: 1339-­777X

E-mail: mkd@mediamatika.sk

www: fhv.uniza.sk/mkd_revue/