Pozvánka na výstavu - Osobnosti slovenského knihovníctva

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na otvorenie výstavy "Osobnosti slovenského knihovníctva", ktorá sa bude konať 8.3.2023 o 9:00 pred aulami na 3. poshodí (budova rektorátu).


© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login