Alžbeta Coborová alebo aj silná žena minulosti

Pozývame Vás na prednášku našej študentky, ktorá sa bude konať dňa 18.03.2023 o 15:00 v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Viac informácií na plagáte:


gogolova

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login