mGrow. 2023

mGrow. 2023 je vedecko-odborný seminár pre doktorandov a mladých výskumníkov, ktorý organizujú študenti 1. ročníka magisterského stupňa na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Ide o druhý ročník tohto podujatia, avšak názov mGrow vznikol až v roku 2023. Seminár je určený pre doktorandov a mladých výskumníkov, ktorí študujú mediálne a komunikačné štúdiá. Oblasť zamerania je v interdisciplinárnych kontextoch zacielená aj na širšiu sféru.


plagát mgrow


 Viac info: kmkd.fhv.uniza.sk/mgrow/ alebo na FB: https://fb.me/e/zvoZ0COb

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login