AI v pohybe: Návody na úspešne zavedenie do vzdelávania

Touto cestou Vás chceme pozvať na odbornú prednášku venujúcu sa zavedeniu AI do vzdelávania, zvýšenie efektivity, kvality vzdelávania a príležitosti pre rozvoj kritického myslenia.

Úvodný príspevok bude venovaný základným pojmom a definovaniu umelej inteligencie.
Druhý príspevok, ktorý prednesie Mgr. Rastislav Zábojník (Katedra masmediálnej komunikácie | Fakulta masmediálnej komunikácie  UCM v Trnave) bude výraznejšie zameraný na problematiku Chatu GPT a jeho posledných trendov vo vzdelávaní.

343202750 1433383004075250 5435099535518834615 n

Termín konania: 4.5.2023 12:00 v miestnosti AFS09
Facebook: https://www.facebook.com/events/917448789464549/permalink/917448796131215
 
 
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login