Pedagogický zbor

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

kancelária: AD306
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk


Vzdelanie a doterajšie pozície

2016 - súčasnoť - vedúca katedry

2012 - 2016 - výskumný pracovník

Pedagogická činnosť

Pamäťové inštitúcie, Knižná kultúra 1, Knižná kultúra 2, Biografistika (Bc.), Biografistika (Mgr.)

Vedecko-výskumná činnosť

doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.
Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
PhDr. Matúš Formanek, PhD.
Mgr. Marián Grupač, PhD.
Mgr. Marcela Kozejová Palkechová, PhD.
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Ing. Henrieta Šuteková, PhD.
Mgr. Vladimír Filip, PhD.
Ing. Adam Hnat, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Tomáš Hládek

kancelária: AC317 
tel.: +421 41 513 6336
e-mail: tomas.hladek@fhv.uniza.sk


Vzdelanie a doterajšie pozície

...

Pedagogická činnosť

...

Vedecko-výskumná činnosť

Mgr. Zuzana Sihelníková
Mgr. Alena Valjašková
Mgr. Kristína Husáková
Mgr. Dominika Orlová
Mgr. Matej Somr
Mgr. Dana Chalupeková
Mgr. Dominika Chládeková

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Mgr. Andrej Kožuch
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login