Vedenie Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Vedúci katedry

doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
kancelária: AC314
tel.: +421 41 513 6340
e-mail: marian.grupac@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
kancelária: AD308
tel.:+421415136174
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kmkd@fhv.uniza.sk
webová stránka: kmkd.fhv.uniza.sk
facebook: KatedraMKD
twitter: MediamatikaKD

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login