Medin 2020 - Program a miesto konania

MedIN je podujatie, ktoré organizujú od roku 2017 pedagógovia a študenti z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Primárne je konferencia organizovaná pre študentov mediálnych a komunikačných štúdií, ale oblasť zamerania je v superiórnych kontextoch zacielená aj na širšiu sféru humanitných vied v spojitosti s využívaním nových médií, digitálnych fenoménov a budovania modernej informačnej a kultúrnej spoločnosti.

Miesto konania: TEAMS
Viac info:https://kmkd.fhv.uniza.sk/medin/

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login