Študijní poradcovia bakalárskeho štúdia

1. Ročník

Mgr. Veronika Mažgútová, PhD.

kancelária: AC315
tel.: +421 41 513 6353
e-mail: veronika.mazgutova@fhv.uniza.sk
konzultácie: streda 13:00 - 14:00

2. Ročník

Mgr. Vladimír Filip, PhD.

kancelária: AC315
tel.: +421 41 513 6353
e-mail: vladimir.filip@fhv.uniza.sk
konzultácie: pondelok 14:00 - 15:00

3. Ročník

Mgr. Matej Somr, PhD.

kancelária: AC309
tel.: +421 41 513 6355
e-mail: metej.somr@fhv.uniza.sk
konzultácie: pondelok 9:00 - 10:00

Študijní poradcovia magisterského štúdia

1. Ročník

Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

kancelária: AC307
tel: +421 41 513 6347
e-mail: henrieta.sutekova@fhv.uniza.sk
konzultácie: utorok 10:00 - 11:00

2. Ročník

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

kancelária: AC318
tel.: +421 41 513 6300
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk
konzultácie: pondelok 9:00 - 10:00

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login