Študijní poradcovia bakalárskeho štúdia

1. Ročník

Mgr. Veronika Murgašová, PhD.

kancelária: AC315
tel.: +421 41 513 6353
e-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk

2. Ročník

Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.

kancelária: AC313
tel.: +421 41 513 6347
e-mail: pavlina.cierna@fhv.uniza.sk

3. Ročník

PaedDr. Silvia Antolová, Ph.D.

kancelária: AC311
tel.: +421 41 513 6343
e-mail: silvia.antolova@fhv.uniza.sk

Študijní poradcovia magisterského štúdia

1. Ročník

Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

kancelária: AC313
tel: +421 41 513 6347
e-mail: henrieta.sutekova@fhv.uniza.sk

2. Ročník

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

kancelária: AC318
tel.: +421 41 513 6300
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login