Povinne voliteľné predmety

 Zápis predmetov do prvého ročníka

  • Bakalárske štúdium: Pri zápise do prvého ročníka si vyberáte povinne voliteľné predmety pre oba semestre.
  • Magisterské štúdium: Predmety pre oba semestre si vyberáte pri zápise do prvého ročníka magisterského štúdia.

    Aktuálne v dôsledku prebiehajúcej situácie vyplňte pripojený formulár do 15. 04. 2021. Prihlásenie sa na PV predmety - ČOSKORO. (Platí pre študentov KMKD, ktorí sú zapísaní v 3. ročníku BC, v ak. roku 2019/2020.)

 

Zápis predmetov do vyšších ročníkov

  • Bakalárske aj magisterské štúdium: Povinne voliteľné predmety si vyberáte vždy na nasledujúci akademický rok pre oba semestre (zimný aj letný), a to najneskôr do 31. 03. 2021. Platí to pre (2. a 3. ročník BC a 2. ročník MGR)

 

Prihlásenie sa na PV predmety

Pokyny k prihláseniu sa na PVP 2020/2021

- pre každý semester si vyberáte 2 povinne voliteľné predmety

- ak si raz zapíšete nejaký povinne voliteľný predmet stáva sa pre Vás povinným, teda ho musíte absolvovať

- predmety si vyberáte zo skupiny vašej špecializácie, t.j. smeru vášho štúdia, ktorý ste si vybrali v 1. ročníku

- predmety v rámci jednej profilácie sú previazané prerekvizitami (podmieňujúcimi predmetmi), ak by ste chceli prestúpiť medzi špecializáciami, je potrebné, aby ste absolvovali všetky podmieňujúce predmety z nižších ročníkov

- v prípade zmeny profilácie je potrebné kontaktovať najskôr vedenie katedry a následne študijné oddelenie, až potom vypĺňať dotazník

- okrem toho si pre obidva semestre môžete zapísať aj výberové predmety, ktoré nie sú povinné

- pre zimný semester si vyberáte 2 povinne voliteľné predmety

- ak si raz zapíšete nejaký povinne voliteľný predmet stáva sa pre Vás povinným, teda ho musíte absolvovať

- predmety si vyberáte zo skupiny vašej špecializácie, t.j. smeru vášho štúdia, ktorý ste si vybrali v 1. ročníku

- predmety v rámci jednej profilácie sú previazané prerekvizitami (podmieňujúcimi predmetmi), ak by ste chceli prestúpiť medzi špecializáciami, je potrebné, aby ste absolvovali všetky podmieňujúce predmety z nižších ročníkov

- v prípade zmeny profilácie je potrebné kontaktovať najskôr vedenie katedry a následne študijné oddelenie, až potom vypĺňať dotazník

- okrem toho si pre obidva semestre môžete zapísať aj výberové predmety, ktoré nie sú povinné

- pre každý semester si vyberáte 1 povinne voliteľný predmet z predmetov hlavných smerov a minimálne 1 predmet z doplňujúcich predmetov
- ak si raz zapíšete nejaký povinne voliteľný predmet stáva sa pre Vás povinným, teda ho musíte absolvovať
- predmety si vyberáte zo skupiny vašej špecializácie, t.j. smeru vášho štúdia, ktorý ste si vybrali v 1. ročníku
- predmety v rámci jednej profilácie sú previazané prerekvizitami (podmieňujúcimi predmetmi
- predmety označené číslami 1,2,3...), ak by ste chceli prestúpiť medzi špecializáciami, je potrebné, aby ste absolvovali všetky podmieňujúce predmety z nižších ročníkov
- v prípade zmeny profilácie je potrebné kontaktovať najskôr vedenie katedry a následne študijné oddelenie, až potom vypĺňať dotazník
- okrem toho si pre obidva semestre môžete zapísať aj výberové predmety, ktoré nie sú povinné

- pre zimný semester si vyberáte 1 povinne voliteľný predmet z predmetov hlavných smerov a minimálne 1 predmet z doplňujúcich predmetov

- ak si raz zapíšete nejaký povinne voliteľný predmet stáva sa pre Vás povinným, teda ho musíte absolvovať

- predmety si vyberáte zo skupiny vašej špecializácie, t.j. smeru vášho štúdia, ktorý ste si vybrali v 1. ročníku

- predmety v rámci jednej profilácie sú previazané prerekvizitami (podmieňujúcimi predmetmi - predmety označené číslami 1,2,3...), ak by ste chceli prestúpiť medzi špecializáciami, je potrebné, aby ste absolvovali všetky podmieňujúce predmety z nižších ročníkov

- v prípade zmeny profilácie je potrebné kontaktovať najskôr vedenie katedry a následne študijné oddelenie, až potom vypĺňať dotazník

- okrem toho si pre obidva semestre môžete zapísať aj výberové predmety, ktoré nie sú povinné

Tip

 

Absolvovanie viacerých predmetov vám môže pomôcť pri prechode do vyššieho ročníka a pri vylepšení priemeru. Ten je dôležitý pre prospechové štipendium, ale aj pre prijatie na magisterský stupeň štúdia bez prijímacích skúšok.

V bakalárskom stupni sú 3 smery štúdia – kultúrne dedičstvo, mediálno-manažérsky smer a informačno-technický smer. Zo skupiny predmetov vášho smeru si vyberáte 2 predmety. V magisterskom stupni si 1 predmet vyberáte z predmetov hlavných smerov – kultúrne dedičstvo, nové médiá, vizuálna komunikácia a manažment informácií – a druhý zo skupiny doplňujúcich predmetov. Viac informácií o špecializáciách nájdete v časti Bakalárske štúdium. Výberové predmety sú dobrovoľné. Postup prihlasovania sa na povinne voliteľné a výberové predmety nájdete vyššie. Povinne voliteľné a výberové predmety v aktuálnom akademickom roku otvára katedra podľa jej súčasných možností (t.j. nie všetky zverejnené predmety budú v aktuálnom roku zabezpečované). Výučbu v predmete je možné realizovať len v prípade, že sa naň prihlási minimálne 10 študentov.

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login