Povinne voliteľné predmety

 Zápis predmetov do prvého ročníka

  • Bakalárske štúdium: Pri zápise do prvého ročníka si vyberáte povinne voliteľné predmety pre oba semestre.
  • Magisterské štúdium: Predmety pre oba semestre si vyberáte pri zápise do prvého ročníka magisterského štúdia.

Zápis predmetov do vyšších ročníkov

  • Bakalárske aj magisterské štúdium: Povinne voliteľné predmety si vyberáte vždy na nasledujúci akademický rok pre oba semestre (zimný aj letný), a to najneskôr do (termín Vám bude zaslaný do e-mailu). Platí to pre (2. a 3. ročník BC a 2. ročník MGR)

 

Prihlásenie sa na PV predmety

  • Prihlásenie na PV predmety uskutočňujete prostredníctvom online dotazníka, ktorý Vám bude zaslaný na Váš OFFICE 365 e-mail účet

Pokyny k prihláseniu sa na PVP 2022/2023

- pre každý semester si vyberáte 2 povinne voliteľné predmety

- ak si raz zapíšete nejaký povinne voliteľný predmet stáva sa pre Vás povinným, teda ho musíte absolvovať

- predmety si vyberáte zo skupiny vašej špecializácie, t. j. smeru vášho štúdia, ktorý ste si vybrali v 1. ročníku (POZOR Informačno-technický smer sa premenoval na Digitálne humanitné vedy)

- predmety v rámci jednej profilácie sú previazané prerekvizitami (podmieňujúcimi predmetmi), ak by ste chceli prestúpiť medzi špecializáciami, je potrebné, aby ste absolvovali všetky podmieňujúce predmety z nižších ročníkov (POZOR netýka sa predmetov Dejiny knižnej kultúry 3 a Kultúrne dedičstvo 2)

- v prípade zmeny profilácie je potrebné kontaktovať najskôr vedenie katedry a následne študijné oddelenie, až potom vypĺňať dotazník

- okrem toho si pre obidva semestre môžete zapísať aj výberové predmety, ktoré nie sú povinné

- informácie o povinných predmetoch nájdete v e-vzdelávaní v rubrike Všeobecné informácie

- Učebné plány, kde použijete filter na príslušnú fakultu, formu štúdia, ročník a študijný program (dostupné na: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php?ra=2022)

- v zimnom semestri si vyberáte 2 povinne voliteľné predmety

- ak si raz zapíšete nejaký povinne voliteľný predmet stáva sa pre Vás povinným, teda ho musíte absolvovať

- predmety si vyberáte zo skupiny vašej špecializácie, t. j. smeru vášho štúdia, ktorý ste si vybrali v 1. ročníku (POZOR Informačno-technický smer sa premenoval na Digitálne humanitné vedy)

- v prípade zmeny profilácie je potrebné kontaktovať najskôr vedenie katedry a následne študijné oddelenie, až potom vypĺňať dotazník

- okrem toho si pre obidva semestre môžete zapísať aj výberové predmety, ktoré nie sú povinné

- informácie o povinných predmetoch nájdete v e-vzdelávaní v rubrike Všeobecné informácie

- Učebné plány, kde použijete filter na príslušnú fakultu, formu štúdia, ročník a študijný program (dostupné na: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php?ra=2022)

- v zimnom semestri si vyberáte 2 povinne voliteľné predmety

- ak si raz zapíšete nejaký povinne voliteľný predmet stáva sa pre Vás povinným, teda ho musíte absolvovať

- predmety si vyberáte zo skupiny predmetov vypísaných pre jednotlivé smery štúdia (POZOR pôvodné predmety hlavných smerov v 1. ročníku Mgr. štúdia sa pretransformovali do troch hlavných smerov štúdia)

- okrem toho si pre obidva semestre môžete zapísať aj výberové predmety, ktoré nie sú povinné

- informácie o povinných predmetoch nájdete v e-vzdelávaní v rubrike Všeobecné informácie

- Učebné plány, kde použijete filter na príslušnú fakultu, formu štúdia, ročník a študijný program (dostupné na: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php?ra=2022)

Tip

 

Absolvovanie viacerých predmetov vám môže pomôcť pri prechode do vyššieho ročníka a pri vylepšení priemeru. Ten je dôležitý pre prospechové štipendium, ale aj pre prijatie na magisterský stupeň štúdia bez prijímacích skúšok.

V bakalárskom stupni sú 3 smery štúdia – kultúrne dedičstvo, mediálno-manažérsky smer a digitálne humanitné vedy.  V magisterskom stupni sú taktiež 3 smery štúdia: kultúrne dedičstvo, mediálno-manažérsky smer a digitálne humanitné vedy. Viac informácií o špecializáciách nájdete v časti Bakalárske štúdium. Výberové predmety sú dobrovoľné. Postup prihlasovania sa na povinne voliteľné a výberové predmety nájdete vyššie. Povinne voliteľné a výberové predmety v aktuálnom akademickom roku otvára katedra podľa jej súčasných možností (t.j. nie všetky zverejnené predmety budú v aktuálnom roku zabezpečované). Výučbu v predmete je možné realizovať len v prípade, že sa naň prihlási minimálne 10 študentov.

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login