Prinášame Vám jednu zo zaujímavých študentských prác, ktorá vznikla na pôde našej katedry. Konkrétne od nášho študenta Lukáša Borovičku.


...
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login