Katedrová knižnica - SG1

V našej katedrovej knižnici nájdete množstvo zaujímavých titulov z oblasti médií, grafického dizajnu, vyhľadávania informácií či marketingu.


 

Vypožičanie titulu je možné len po registrácii v UK UNIZA.

Vyhľadanie konkrétneho titulu je možné aj cez katalóg UK UNIZA cez čiastkovú knižnicu kde vyberiete označenie SG1.

Ako vyhľadať tituly čiastkovej knižnice KMKD?

 • prejdite na adresu www.ukzu.uniza.sk
 • použite odkaz Elektronický katalóg OPAC (druhá položka - oranžové menu)
 • zvoľte rozšírené vyhľadávanie
 • v časti čiastková knižnica zvoľte SG1 - katedra mediamatiky ...
 • stlačiť tlačidlo "Hľadať"

Ako vyhľadávať v katedrovej knižnici

Ako vyhľadávať v katedrovej knižnici

Katedrová knižnica disponuje viac ako 1000 titulmi a okrem knižných titulov má aj elektronické publikácie.

Oblasť marketingu a reklamy

 • David Oglivy: O reklame
 • Seth Godin: Fialová kráva – Marketing konečně jinak!
 • Pariser Eli: Filter Bubble
 • publikácia kolektívu autorov: Marketing očima svetových marketing manažeru

Odborné publikácie

 • Adobe Flash Catalyst CS5
 • Knuth, Donald E: Umění programování
 • Ambrose, Gavin – Harris, Paul: Grafický design
 • Merville, Rosenfeld: Information architecture for WWW

Obrázkové publikácie

 • Dejiny výtvarnej kultúry 1 až 4
 • E. H. Gombrich: Příběh umění
 • Kolektív autorov: Svetové dejiny umění

Správca katedrovej knižnice: Mgr. Jarmila Majerová, PhD. 

Telefón: 041 513 6300

E-mailjarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Kde: AC 318

Otváracie hodiny: po dohode so správcom KK

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login