Predmety bakalárskeho štúdia

Jednotlivé predmety nájdete aj na portály vzdelavanie.uniza.sk, kde okrem inéího nájdete aj infomačné listy k jendotlivým predmetom.bc_predmety2.jpg

Predmety magisterského štúdia

Jednotlivé predmety nájdete aj na portály vzdelavanie.uniza.sk, kde okrem inéího nájdete aj infomačné listy k jendotlivým predmetom.mgr_predmety2.jpg

Predmety doktorandského štúdia

Jednotlivé predmety nájdete aj na portály vzdelavanie.uniza.sk, kde okrem inéího nájdete aj infomačné listy k jendotlivým predmetom.phd_studium_predmety.png
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login