Pozývame Vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 7. februára 2023 (prezenčne) a 7. marca 2023 (online) 

Čas konania: (bude aktualizovaný neskôr)

Miesto konania: ONLINE - web jednoduchomega.sk

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login