Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 5. februára a 9. marca 2021

Čas konania: 10:00 - 16:00 a 16:00 - 19:00

Miesto konania: ONLINE - web FHV

Online deň otvorených dverí

Predbežný dátum konania: 05.02 a 09.03.2021

Čas konania: 10:00 - 16:00 a 16:00 - 19:00

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login