Skôr, ako nám napíšeš, pozri či tvoja otázka nie je v našom zozname najčastejších otázok.

Som už študent na katedre.

Ako sa prihlásim na skúšku ?

Prvotne je potrebné prihlásiť sa do portálu VZDELÁVANIA, a následne posun do sekcie Zapísané predmety. Tu sa môžete zapísať na skúšku v príslušnom predmete prostredníctvom druhej ikony, ktorá nesie označenie "Vypísané predmety".

Kedy začína, resp. končí semester ?
Kde nájdem svoj rozvrh, a ako ho upraviť ?
Ako je to s kontrolou štúdia ?
Aké predmety sú vyučované na katedre ?
Kedy a kde dostáva študent prvého ročníka vysokej školy preukaz študenta ?
Ako a kde sa prihlásim do svojho OFFICE 365 účtu ?
Kde nájdem vypísané témy záverečných prác, a ako sa prihlásim na danú záverečnú prácu ?
Do kedy a kam je nutné odovzdať svoju záverečnú prácu ?
Ako si vyberiem a zapíšem povinne voliteľné predmety ?

Som prvák, alebo uchádzač o štúdium.

Ako prebieha prijímacie konanie ?

Na začiatku je nutné do predom stanoveného termína podať prihlášku. Následne je Vám zaslané poštou rozhodnutie prijatí/neprijatí, prípadne pozvánka na prijímacie konanie. Podrobný postup a viac informáciií sa dozviete v sekcií Prijímacie konania.

Aké uplatnenie budem mať ako absolvent ?
Ako prebieha ubytovanie, resp. aký je postup pre získanie ubytovania ?
Čo je prípravný kurz, a ako sa naň prihlásim ?
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login