Potrebujete poradiť ohľadom

Bakalárskeho štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

Magisterského štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

Doktorandského štúdia

studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107

Rigorózneho štúdia

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

kancelária: AD306
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Externého štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

Študijní poradcovia

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login