Kreativita, komunikácia, nové médiá, informačné systémy, masmédiá, tvorba webu, kultúrne dedičstvo, digitalizácia, grafický dizajn…

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva aktuálne poskytuje štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni a umožňuje vykonanie rigoróznej skúšky v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá. V dennej aj externej forme štúdia a vo všetkých ročníkoch študuje približne 300 študentov. Študenti sa majú možnosť profilovať ako informační špecialisti, ktorých kľúčovými kompetenciami sú profesionálne vyhľadávanie informácií, ich spracovanie a sprístupňovanie informácií ako aj ich prezentácia.

Mediamatika a kultúrne dedičstvo je študijný program, ktorý:

zaoberá sa najmä informáciou, komunikáciou, médiami a digitálnou dokumentáciou;

učí digitálne informácie vyhľadávať, tvoriť, spracovať, spravovať a organizovať, sprostredkovať a sprístupňovať;

pracuje so všetkými formami informácie textovou, vizuálnou, multimediálnou, sociálnou, interaktívnou;

prináša najnovšie poznatky z oblasti digitalizácie informačných obsahov;

patrí pod mediálne a komunikačné štúdiá so zameraním najmä na digitalizáciu a informáciu v sieti;

poskytuje 3 špecializácie v bakalárskom aj magisterskom stupni, ponúka doktorandské a rigorózne štúdium.

Mediamatika a kultúrne dedičstvo je študijný program pre teba, ak:

ťa baví všetko, čo sa týka počítačov a moderných technológií, ale na informatických odboroch je matematika;

by si chcel vedieť tvoriť optimalizované a moderné webové stránky, ale hardcore programovanie ide mimo teba;

si ako doma na sociálnych sieťach a na Instagrame, Facebooku, Twitteri či Snapchate tráviš 24/7

ťa zaujíma, ako si stojí naše kultúrne dedičstvo a kultúrne inštitúcie v digitálnom svete;

rád fotíš (hoci aj selfie), kreslíš a zaujíma ťa počítačová grafika;

píšeš vlastný blog, poznáš všetky spravodajské portály a sleduješ mediálne dianie okolo seba;

si komunikatívny, spoločenský a kreatívny typ a chcel by si sa naučiť, ako pracovať v tíme;

sa chceš naučiť myslieť kriticky, rozvíjať svoju mediálnu, informačnú a digitálnu gramotnosť;

chceš študovať moderný odbor, ktorý nie je len o memorovaní, ale kráča s dobou a zároveň si užívať študentský život.

uniza-2.jpg
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login