O nás - o projekte CEPS

 

Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva (ITMS č. 26220120061) je projekt špičkového digitalizačného centra, ktoré je umiestnené v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. Centrum je vybavené najmodernejšou technológiou, vďaka ktorej sa z neho stáva najkvalitnejšie pracovisko svojho druhu na Slovensku a vyrovná sa iným európskym centrám excelentnosti. V centre pracujú aj študenti mediamatiky a kultúrneho dedičstva, čím získavajú nielen jedinečné skúsenosti pre prax, ale aj pre vedu a výskum.

Kontakt

Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
kancelária: AC315
tel.: +421 41 513 6353 
e-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login