Touto cestou Vás chceme pozvať na odbornú prednášku venujúcu sa zavedeniu AI do vzdelávania, zvýšenie efektivity, kvality vzdelávania a príležitosti pre rozvoj kritického

...

Od 9. do 11. mája 2023: Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied: ocenené filmy 22. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA 2022 a beseda s tvorcami filmu ČERNÍ ČEŠI(GRAND PRIX - Zlatý turoň).

...

mGrow. 2023 je vedecko-odborný seminár pre doktorandov a mladých výskumníkov, ktorý organizujú študenti 1. ročníka magisterského stupňa na Katedre

...

Zoznamy kandidátov na člena študentskej a zamestnaneckej časti AS UNIZA za  FHV


 Zoznam kandidátov na člena

...

Touto cestou Vás chceme pozvať na GAME SESSION, ktorá sa bude konať dňa 26.4.2023 od 15:00 v prietoroch AFS08 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií na sociálnych

...

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom Žilinskej univerzity v Žiline rektorské voľno dňa 11. apríla 2023 v súvislosti s Veľkonočnými sviatkami.

...

Národná súťažna prehliadka ochotníckých divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. 23. - 28. apríl 2023.


...

Pozývame Vás na prednášku našej študentky, ktorá sa bude konať dňa 18.03.2023 o 15:00 v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Viac informácií na plagáte:


...

Beseda s organizátormi podujatia Sewer Street Fest 5. Mestský festival umenia, kde sa stretávajú graffiti a street umelci zo Slovenska a z
...

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na otvorenie výstavy "Osobnosti slovenského knihovníctva", ktorá sa bude konať 8.3.2023 o 9:00 pred aulami na 3. poshodí (budova rektorátu).

...

Online DOD možete sledovať prostredníctvom služby TEAMS na nasledujúcom odkaze: ...

V súvislosti s voľbou kandidáta na dekana FHV UNIZA udeľuje dekanka fakulty dekanské voľno v dňoch 8. 3. a 15. 3. 2023 od 12:00 - 15:00 hod.
...

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dveri FHV 2023, ktorý sa bude konať dňa 7.3.2023 v koncertnej sále FHV (AFS012) od 10:00.

Viac informácií na: ...

Časový harmonogram

1. Podávanie návrhov na kandidátov: 06.02. 2023 – 10.02.2023 do 14:00 SEČ
2. Zverejnenie zoznamu kandidátov: 13.02.2023
3. Voľby:

...

Aktuálne bol zverejenený program študentskej konferencie MEDIN 2022.
{pdf=https://kmkd.fhv.uniza.sk/medin/wp-content/uploads/2022/12/program-2022_upraveny.pdf|100%|600|native}
...

Prinášame krátke video o besede s názvom „Mediálny koučing športovcov“, ktorá sa konala na pôde našej fakulty a katedry. Príspevok bol medializovaný v TV RAJ.

...

Prinášame krátke video o besede s názvom „Mediálny koučing športovcov“, ktorá sa konala na pôde našej fakulty a katedry. Príspevok bol medializovaný v TV RAJ.

...

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník študentskej vedeckej konferencie MedIN 2022, ktorá sa uskutoční 14.12.2022 o 9:00 v koncertnej sále AFS12 pod záštitou doc. Mgr. Mariána Grupača, PhD.

...

 

Dňa 30.11. 2022 od 11:00 hod. v koncertnej sále (AFS12) sa koná na našej fakulte podujatie s názvom MedART
...

Dekanka Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom fakulty dekanské voľno dňa 6. 12. 2022 v čase od 10:00 do 17:00 hod. v súvislosti s konaním podujatia „Vianoce na

...

Termín: 16.11.2022 

Čas: 09:00 - 11:30 hod.

Lokalita: Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline,

...

Dekanka Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom fakulty dekanské voľno dňa 18. 11. 2022.


...

Milá akademická obec
tím doktorandov spoločne s  pedagógmi
...

Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých

...

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom UNIZA dňa 31. októbra 2022 rektorské voľno.

...

V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) predseda AS UNIZA vyhlasuje

DOPLŇUJÚCE VOĽBY ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI

...

Pozývame Vás na predstavenie databázy INDED, ktoré sa bude konať dňa 27.9.2022 o 10:00 v miestnosti AC322


...

V súvislosti s inauguráciou rektora UNIZA a slávnostným otvorením akademického roka 2022/2023, ktoré sa bude konať 20. septembra 2022 od 10.00 hod. v aule DATALAN (BG2A1) udeľuje rektor UNIZA

...

Kolektív Záhorskej knižnice hľadá nového kolegu/-ňu na pozíciu metodik/-čka, (snažíme sa nájsť niekoho s odborným vzdelaním), preto by sme chceli našu ponuku sprostredkovať poslucháčom končiacim

...

žilinská univerzita v Žiline vyhlásila súťaž o najpopulárnejší poster vedeckého projektu z Grantového systému UNIZA. 

...

Srdečne Vás chceme pozvať na besedu zameranú na šikanu v online prostredí, ktorá sa uskutoční 14.4.2022 (t.j. štvrtok) od 12:00 do 14:00 hod. v AULE 6. Pozvanie na podujatie
...

Dekanka Fakulty humanitných vied v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prijímacieho konania na

...

Pozývame vás na slávnostné otvorenie výstavy, ktoré sa bude konať dňa 30. marca o 11:00 pred aulami AF3A4 a AF3A5.
 
Výstava vznikla v
...

Nezabudni, že aj dnes môžeš sledovať ONLINE DOD našej fakulty a to na nasledujúcej adrese: ...

S účinnosťou od 07.03.2022 bude výučba vo všetkých stupňoch denného aj externého štúdia prebiehať prezenčnou formou. Pedagogický proces na 1. a 2. stupni denného a externého štúdia od 07.03.2022

...

Srdečne Vás pozývame na DOD Fakulty humanitných vied, ktorý sa uskutoční dňa 04.02.2022 o 13:00 a 07.03.2022 ONLINE.
Viac informácií: ...

Prednáška bude orientovaná na plno-formátovú rozhlasovú stanicu, nakoľko internetové rádio býva z ekonomických dôvodov zjednodušené, pričom v niektorých prípadoch môže predstavovať

...

Srdečne Vás pozývame na prednášku k 100. výročiu narodenia významnej osobnosti moderných dejín (nielen) Slovenska.
 
Prednášku vedie: doc. PhDr. Ivan
...

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Vás pozýva na 5. ročník Študentskej vedeckej konferencie MedIN, ktorá sa bude konať 15.12.2019 o 11:00 v ONLINE priestore (

...

{pdf=https://uniza.sk/images/pdf/UNIZA-covid-19/2021/21102021_Prikaz-rektora-7-2021-Dodatok-1.pdf|100%|600|native}

06.09.2021 9:00-21:00 Pondelok

Miesto konania: Žilina, Saleziánsky dom, Žilina,

...

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na online prednášku s názvom Content marketing, ktorá sa bude konať online zajtra 20. 5. 2021 o 14:00 h

 ...

Radi by sme Vás pozvali na ONLINE webinár, ktorého témou bude „Vyhľadávanie v otvorených dátach". Udalosť sa koná v réžii Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI

...

Podeľ sa o svoje poznatky a postrehy: 30. 4. 2021 - 9:00 - 14:00 online CEZ TEAMS.

...

Výsledková listina z volieb do študentskej časti NA STIAHNUTIE

Výsledková listina z volieb do zamestnaneckej

...

Voľby sa konajú 26.4.2021

Stručné charakteristiky uchádzačov sa nachádzajú na intranete UNIZA


 

...

 

 

 

Link pre prihlásenie sa k semináru: https://tinyurl.com/ypkd2a33

...

MedIN je podujatie, ktoré organizujú od roku 2017 pedagógovia a študenti z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na

...

Termín predĺženia prihlášok sa posúva na dátum 30.apríla 2021.  Viac info nájdete TU

Dekanka FHV UNIZA udeľuje dekanské voľno študentom FHV dňa 6. apríla 2021.


{pdf=https://kmkd.fhv.uniza.sk/images/dokumenty/ine/Rozhodnutie_dekanky_1_2021.pdf|100%|600|native}

NA TENKEJ HRANICI S RICHARDOM RYCHTARECHOM – online beseda a autorské čítanie

Organizátor: KMKD FHV UNIZA – Marián Grupač

Hosť:

...

Poďme sa spolu zabaviť tradično-netradičnou formou - v tomto súťažnom kvíze nie je podstatný iba počet bodov, ale aj čas, tak sa nezdržuj a klikaj správne :)

Súťažný kvíz

...

Podujatie s názvom V škole či na webe – ŠIKANU NECHCEME nastolí problematiku šikany a kyberšikany pre študentov a pedagógov Fakulty humanitných vied na Žilinskej
...

{pdf=https://snk.sk/images/icagenda/files/A3_Hovormeale%20je%20nm%20rozumie_2021.pdf|100%|500|native}

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

...

V súvislosti s udelením rektorského voľna na 16. 11. 2020 a voľbami do študentskej časti AS FHV vám dávame do pozornosti, že uvedené voľby sa uskutočnia v
...

{pdf=images/dokumenty/ine/Prikaz_rektora_17_2020.pdf|100%|600|native}

 

{pdf=images/dokumenty/ine/Presun volieb do študentskej časti AS FHV UNIZA.pdf|100%|600|native}

{pdf=images/dokumenty/ine/Príkaz dekanky ku kritériám prosp štipendií č 7.pdf|100%|600|native}

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príkaz rektora č.

...

Pozývame Vás na dva online semináre zamerané na tréningový materiál projektu financovaného cez Erasmus +  s názvom Argumenty proti agresii (Arguments Against

...

Na základe poverenia predsedu AS FHV UNIZA Mgr. Mariána Grupača, PhD., si Vás dovoľujem informovať, že vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu platného od 1. októbra

...

Študijné oddelenie je od 6. októbra 2020 počas epidemiologických opatrení zatvorené - nevyhnutné záležitosti sa vybavujú mailom, prípadne

...

Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy

...

V čase od 6. do 18. októbra 2020 je príkazom rektora č. 15/2020 v záujme predchádzania šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na UNIZA prerušená prezenčná

...

FHV UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania v študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Termín podania prihlášky: do 15. 7. 2020. ...

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu

...

Vážení študenti, v súvislosti s mimoriadnou situáciou, preventívnymi opatreniami pri ochrane a znížení rizika šírenia koronavírusu COVID-19, sa povinné

...

Akademický rok trvá od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020. Upravený harmonogram akademického roka

...

YT vDOD skMinulý rok navštívili mnohí absolventi

...

Dávame do pozornosti, že podávanie prihlášok na bakalárske štúdium je do  30. 4. 2020.


Viac informácií nájdete v časti ...

Dávame do pozornosti, že podávanie prihlášok na magisterské štúdium je do  30. 4. 2020.


Viac informácií nájdete v časti ...

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (FHV UNIZA) v súvislosti so zmenenými podmienkami vyučovania na všetkých typoch škôl vytvorila dobrovoľnícky projekt, ktorého hlavným

...

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na

...

Z dôvodu aktuálnej situácie dávame do pozornosti zmenu dátumu podania prihlášok, ktorá sa mení na dátum 30.04.2020. ...

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na FHV UNIZA, kľudne sa nás spýtajte na nasledovnom odkaze: ...

Oznamujeme študentom, že dňa 10. 03. 2020 je zrušená výučba prezenčnou formou. O ďalšom postupe Vás budeme informovať, všetkými informačnými kanálmi.

...

ČnB je diskusný a prezentačný

...

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Fakulty humanitných vied, ktorý sa bude konať 7.02.2020 v Aule 5 (3tie poschodie budovy rektorátu). Tešíme sa na Vašu

...

Milí študenti predkladáme Vám aktuálny rozvrh externého štúdia pre LS 2019/2020.

Rozvrh externisti - letný

...

Medzinárodná študentská konferencia MedIN je organizovaná pedagógmi a študentmi z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

...

5 TIPOV NA TECHNOLOGICKÉ GADGETY, KTORÉ NA VIANOCE POTEŠIA KAŽDÉHO MEDIAMATIKA A KULTÚRNEHO DEDIČA

 

1.

...

sihelnikova vystava

Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie výstavy "Očami svojho otca - Slovenské
...

pohovor cadca

Od 1. 2. 2020 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uvoľní jedno celé pracovné miesto s úväzkom 1,0 na úseku

...

Koncert vdaky

Vážené dámy, vážení páni, rektor Žilinskej

...

5 KNÍH, KTORÉ NESMÚ CHÝBAŤ POD MEDIAMATICKÝM VIANOČNÝM STROMČEKOM

...

Odborný seminár pre knihovníkov 27.11.2019

Elektronické informačné zdroje -

...

nehmotne vzorce vystava

MIlí študenti pozývame Vás na vernisáž, ktorá sa bude konať dňa 26. 11. 2019 o

...

Milí študenti dávame do pozornosti príkaz dekanky č. 7/2019, ktorým udeľuje všetkým študentom FHV dňa 05.12.2019 od 10:00 do 17:00 DEKANSKÉ VOĽNO.
...


fotografia iný pohľad na svet smallerMilí študenti, srdečne Vás pozývam na
...

Kávička s dekankou FHV UNIZA 4 1


Každý štvrtok od 8:00 do 9:00 v zasadačke dekanky....

Židovská kultúra a zvyky na Slovensku smaller

Podujatie sa bude konať vo
...

VIDEOSTREAMING workshop smaller

Milí študenti, pozývame Vás na WORKSHOP

...

workshop kult dedistvo small


Milí študenti, literárny historik, spisovateľ, publicista, lektor

...

workshop aktuality small


 Milí študenti, novinár, publicista a zástupca šéfredaktora

...

Čítaj viac

katedrovica 2019

Milí študenti a pedagógovia srdečne Vás
...

Srdečne Vás pozývame na jubilejný 10. ročník Mezinárodnej Masarykovej konferencie pre PhD. študentov 2019 a 22. ročník súťaže o Cenu Wernera von Siemense 2019 s uzávierkou dňa 15. 11.

...

pozadie 00085

 

Vážené študentky a študenti, pozývame vás na jedinečný workshop, pri

...

Milí študenti, touto cestou by sme Vás chceli pozvať na prezentáciu projektov podporených pomocou grantového systému UNIZA.

...

Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom

...

Rektor UNIZA a dekanka FHV UNIZA udeľuje na 31. októbra 2019 rektorské

...

Milí študenti, srdečne Vás pozývame na slávnostnú imatrikuláciu študentov 1. ročníka denného štúdia na FHV UNIZA, ktorá sa koná dnes o 10:00 v koncertnej sále AFS12  a

...

V rámci týždňa vedy a techniky 2019 sa predstavia so svojimi prednáškami aj naši kolegovia - Pavlína Fichta Čierna a Matúš Formanek.

...

Imatrikulácie študentov prvého ročníka v akademickom roku 2019/2020 sa budú konať dňa 7.10.2019 v priestoroch koncertnej sály AFS12.

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav - Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť Vás srdečne pozývajú na konferenciu MORÁLNE AUTORITY V NAŠICH RODINÁCH v dňoch 16. – 17.

...

Cieľom konferencie je na základe prezentovaných príspevkov predostrieť účastníkom vedeckej a odbornej komunity

...

Rozvrh pre akademický rok 2019/2020 - zimný semester v EXTERNEJ forme štúdia nájdete na adrese: kmkd.edupage.org

Pre návštevníkov podujatia budú v Žiline pripravené dva stánky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prvý z nich sa

...

Oznamujeme konanie obhajoby dizertačnej práce dňa 28. augusta 2019 o 11:00 v zasadacej miestnosti KMKD FHV UNIZA (AC 322 - tretie poschodie).


...

Dávame do pozornosti povinnú kontrolu štúdia pred štátnicami.


 

...

Srdečne Vás pozývame na zajtrajšie Kariérne dni KMKD 2019, ktoré začínajú o 10.00 hodine v CO Kryte. 

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás v rámci cyklu vzdelávania určeného VŠ učiteľom UNIZA pozýva na workshop:
 
...

Srdečne Vás pozývame na Online deň Otvorených dverí na našej fakulte a samozrejme aj katedre MKD. Tešíme sa na Vás, vidíme sa na: ...

Dekanka Fakulty humanitných vied v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prijímacieho konania na

...

Dňa 11. apríla 2019 sa v čase 11:00 - 12:30 hod. v AF S09 uskutoční celofakultná prednáška Jeho Excelencie, pána ambasádora Malty na Slovensku, Dr. Anthony Licariho

...

Na základe výsledkov hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 12. marca 2019 bola vo voľbách kandidáta na dekana fakulty za kandidátku na dekana zvolená PhDr.

...

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku Publishing with Springer Nature určenú predovšetkým vedcom, výskumníkom a doktorandom, ktorá bude pojednávať o možnostiach a

...

Oznamujeme všetkým študentom, že dekanka FHV UNIZA udeľuje na 23. apríla 2019dekanské voľno pre všetkých študentov FHV UNIZA.


...

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login