Kolektív Záhorskej knižnice hľadá nového kolegu/-ňu na pozíciu metodik/-čka, (snažíme sa nájsť niekoho s odborným vzdelaním), preto by sme chceli

...

žilinská univerzita v Žiline vyhlásila súťaž o najpopulárnejší poster vedeckého projektu z Grantového systému

...

Dekanka Fakulty humanitných vied v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

...

Nezabudni, že aj dnes môžeš sledovať ONLINE DOD našej fakulty a to na nasledujúcej adrese: ...

Srdečne Vás pozývame na DOD Fakulty humanitných vied, ktorý sa uskutoční dňa 04.02.2022 o 13:00 a 07.03.2022 ONLINE.
Viac informácií: ...

Prednáška bude orientovaná na plno-formátovú rozhlasovú stanicu, nakoľko internetové rádio býva z ekonomických dôvodov zjednodušené,

...

Srdečne Vás pozývame na prednášku k 100. výročiu narodenia významnej osobnosti moderných dejín (nielen)
...

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Vás pozýva na 5. ročník Študentskej vedeckej konferencie MedIN, ktorá sa bude konať

...

06.09.2021 9:00-21:00 Pondelok

Miesto

...

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na online prednášku s názvom Content marketing, ktorá sa bude konať online zajtra 20. 5. 2021 o

...

Radi by sme Vás pozvali na ONLINE webinár, ktorého témou bude „Vyhľadávanie v otvorených dátach". Udalosť sa koná v réžii

...

Voľby sa konajú 26.4.2021

Stručné charakteristiky uchádzačov sa nachádzajú na intranete UNIZA


...

 

 

 

Link pre prihlásenie sa k semináru: 

...

MedIN je podujatie, ktoré organizujú od roku 2017 pedagógovia a študenti z

...

Termín predĺženia prihlášok sa posúva na dátum 30.apríla 2021.  ...

Dekanka FHV UNIZA udeľuje dekanské voľno študentom FHV dňa 6. apríla 2021.

...

Poďme sa spolu zabaviť tradično-netradičnou formou - v tomto súťažnom kvíze nie je podstatný iba počet bodov, ale aj čas, tak sa nezdržuj a

...

Podujatie s názvom V škole či na webe – ŠIKANU NECHCEME nastolí problematiku šikany a kyberšikany pre študentov a
...

V súvislosti s udelením rektorského voľna na 16. 11. 2020 a voľbami do študentskej časti AS FHV vám dávame do
...

 

{pdf=images/dokumenty/ine/Presun volieb do študentskej časti AS FHV UNIZA.pdf|100%|600|native}

{pdf=images/dokumenty/ine/Príkaz dekanky ku kritériám prosp štipendií č 7.pdf|100%|600|native}

Na základe poverenia predsedu AS FHV UNIZA Mgr. Mariána Grupača, PhD., si Vás dovoľujem informovať, že vzhľadom na

...

Študijné oddelenie je od 6. októbra 2020 počas epidemiologických opatrení zatvorené - nevyhnutné

...

Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému

...

FHV UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania v študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Termín podania prihlášky: do

...

Vážení študenti, v súvislosti s mimoriadnou situáciou, preventívnymi opatreniami pri ochrane a znížení rizika

...

Dávame do pozornosti, že podávanie prihlášok na bakalárske štúdium je do  30. 4. 2020.


Viac informácií nájdete v

...

Dávame do pozornosti, že podávanie prihlášok na magisterské štúdium je do  30. 4. 2020.


Viac informácií nájdete v časti

...

Z dôvodu aktuálnej situácie dávame do pozornosti zmenu dátumu podania prihlášok, ktorá sa mení na dátum 30.04.2020. ...

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na FHV UNIZA, kľudne sa nás spýtajte na nasledovnom

...

Oznamujeme študentom, že dňa 10. 03. 2020 je zrušená výučba prezenčnou formou. O ďalšom postupe Vás budeme

...

Milí študenti predkladáme Vám aktuálny rozvrh externého štúdia pre LS 2019/2020.

...

5 TIPOV NA TECHNOLOGICKÉ GADGETY, KTORÉ NA VIANOCE POTEŠIA KAŽDÉHO MEDIAMATIKA A

...

pohovor cadca

Od 1. 2. 2020 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uvoľní

...

5 KNÍH, KTORÉ NESMÚ CHÝBAŤ POD MEDIAMATICKÝM VIANOČNÝM

...

nehmotne vzorce vystava

MIlí študenti pozývame Vás na

...

Milí študenti dávame do pozornosti príkaz dekanky č. 7/2019, ktorým udeľuje všetkým študentom FHV dňa 05.12.2019 od 10:00 do 17:00 DEKANSKÉ

...

katedrovica 2019

...

Srdečne Vás pozývame na jubilejný 10. ročník Mezinárodnej Masarykovej konferencie pre PhD. študentov 2019 a 22. ročník súťaže o Cenu Wernera von

...

Čierne na

...

Rektor UNIZA a dekanka FHV UNIZA udeľuje na 31. októbra 2019 ...

Milí študenti, srdečne Vás pozývame na slávnostnú imatrikuláciu študentov 1. ročníka denného štúdia na FHV UNIZA, ktorá sa koná dnes

...

Imatrikulácie študentov prvého ročníka v akademickom roku 2019/2020 sa budú konať dňa 7.10.2019 v priestoroch koncertnej sály AFS12.

Rozvrh pre akademický rok 2019/2020 - zimný semester v EXTERNEJ forme štúdia nájdete na adrese: ...

Oznamujeme konanie obhajoby dizertačnej práce dňa 28. augusta 2019 o 11:00 v zasadacej miestnosti KMKD FHV UNIZA (AC

...

Dávame do pozornosti povinnú kontrolu štúdia pred štátnicami.


 

...

Srdečne Vás pozývame na zajtrajšie Kariérne dni KMKD 2019, ktoré začínajú o 10.00 hodine v CO Kryte. 

...

Dekanka Fakulty humanitných vied v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

...

Dňa 11. apríla 2019 sa v čase 11:00 - 12:30 hod. v AF S09 uskutoční celofakultná prednáška Jeho Excelencie, pána ambasádora Malty na Slovensku,

...

Oznamujeme všetkým študentom, že dekanka FHV UNIZA udeľuje na 23. apríla 2019dekanské voľno pre všetkých študentov FHV

...
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login