Aktuality

Rétorika a umenie pôsobivo prednášať

02. apríl 2019

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás v rámci cyklu vzdelávania urč...

Online DOD FHV

02. apríl 2019
Online DOD FHV

Srdečne Vás pozývame na Online deň Otovrených dverí na našej fakulte a samozrejme aj katedre MKD. Te...

Pre študentov

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

14. august 2019

Oznamujeme konanie obhajoby dizertačnej práce dňa 28. augusta 2019 o 11:00 v zasadacej miestnosti KM...

Termíny povinnej kontroly štúdia pred štátnicami

12. máj 2019

Dávame do pozornosti povinnú kontrolu štúdia pred štátnicami.   Termíny povinnej kontroly štúdi...

0
Počet študentov
katedry
0
Počet absolventov
katedry

    

KATEDRA MEDIAMATIKY A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
sekretariát tel.: +421 41 513 6301
e-mail: kmkd@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'13.7"N
18°45'21.7"E

budova_zhora.jpg
© 2019 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline